ספר היצירה המסוגל לישועות אצליכם בבית

קבלו את ספר היצירה הידוע כסגולה לשמירה ולניסים מעל הטבע

ספר היצירה העוסק ביסודות בריאת העולם וזכה לפירושים על ידי גדולי חכמי היהדות, גדולי ישראל התיחסו לספר זה ביראת כבוד עצומה - כספר ייחודי שאין לו מקבילה והוא נחשב כאחד במינו

לראשונה: רבני צפת יעתירו בעדכם לישועה ולכל המשתתפים בתיקון יישלח ספר היצירה עד הבית

זיווג

זרע של קיימא

פתיחת המזל

פרנסה

הצלחה

בריאות

תרמו עוד היום וקבלו את ספר היצירה עם הקדשה ממקובלי הישיבה:

קצת על עמותת ח"ן התורה והחסד

מטרת העמותה היא תמיכה לתלמידי חכמים הלומדים זוהר וקבלה בעיון בקדושה וטהרה
בין פעילויות העמותה: