ערכת מדליקים ישועות

ערכת נרות "מדליקים ישועות" הכוללת את כל הסגולות השמורות והנדירות ביותר שנחשפו, יביאו אל ביתכם פרנסה, בריאות, פתיחת המזל, שפע גדול, נחת מהילדים והצלחה בכל מעשה ידיכם.

לרכישת ערכת 'מדליקים ישועות' של יד לאחים והשתתפות במצוות פדיון שבויים המסוגלת לזכות בישועות השאירו פרטים:

יד לאחים
לא מוותרים על אף יהודי

מזה עשרות שנים, ארגון ״יד לאחים״ פועל בדבקות להצלת נשים יהודיות מסכנת התבוללות ומסייע להן ולילדיהן הרכים בעזרה כספית ותמיכה נפשית לכל אורך הדרך, עד הן תוכלנה לחזור לחיים נורמטיבים בחיק המשפחה. מתנדבי ״יד לאחים״ הם יוצאי יחידות קרביות שלא חוששים להיכנס לכפרים ערביים למען המשימה הקדושה – הצלת עוד נפש מישראל, אותה ואת הדורות המתעתדים ובאים ממנה.

ערכת הנרות לעילוי נשמת צדיקי עליון המסוגלים לישועות לפי סדר תריסר חודשי השנה

חודש תשרי

הרב עובדיה יוסף

הדלקת נר מרן רבי עובדיה יוסף, בחודש הרחמים והסליחות, לבריאות, מזל, זיווג ופרנסה בשפע. וסגולת מרן פוסק הדור לתרום 555 ש"ח לברכה ולהצלחה, ולשמירה והגנה מעין הרע.

חודש חשון

רחל אימנו

הדלקת נר סגולת רחל אמנו ביא' חשוון יום פטירת מאמא רחל לישועה ורחמים ולחינוך ילדים, "מִנְעִי קוֹלֵךְ מִבֶּכִי, וְעֵינַיִךְ מִדִּמְעָה: כִּי יֵשׁ שָׂכָר לִפְעֻלָּתֵךְ". ונהגו לשאת תפילה בקברה של רחל אמנו ולקשור סרט אדום סביב היד כנגד עין הרע, לבריאות נפש וגוף וגאולת עם ישראל.

חודש כסלו

ללה סוליקה

סגולת נר הצדקת ללה סוליקה הקדושה "יְהוּדִיָּה הָיִיתִי וִיהוּדִיָּה עוֹד אֶשָּׁאֵר", מול כל הסיכויים מזלם עלה יעלה! להצלחה ונשיאת חן. ונהגו בחודש זה סגולה לצניעות וקדושת הבית, לנעוץ מחט בבגדי הנשים ולומר ג"פ "נלך בדרכה של הקדושה ללה סוליקה, ויהי רצון שנשמור על הצניעות וניזהר מכל פגע רע".

חודש טבת

"האביר יעקב" רבי יעקב אבוחצירא

הדלקת נר נשמת רבי יעקב אבוחצירא לזכות לבריאות איתנה ואריכות ימים וסגולת האביר יעקב: "הנצרך לישועה יכתבנה על בקבוק עראק ביום זאת חנוכה, וליום השנה יפתח ויווכח בקיום בקשתו, ויודה ויפרסם על הישועה הגדולה"

חודש שבט

הבאבא סאלי

לכבוד סידנא באבא סאלי, ידליקו ויזכו לבנים, נחת וברכת הפרנסה. ונהגו: "הרוצה להרחיק ממנו ומבני ביתו שדים ושאר מזיקים ורוחות, יקח מים קדושים שבירך עליהם הבבא סאלי ומובטח לו שלא תדבק בו עין הרע וינצל מן הצרה".

חודש אדר

משה רבנו

והרוצה שתתקבל תפילתו, ירים ידיו לשמים ויכוון בתפילה לנצח את אויבי עם ישראל בכלל ואת אויביו בפרט ולזכות לגאולה שלימה ברוחניות וגשמיות.

חודש ניסן

השל"ה הקדוש

סגולת נר השל"ה הקדוש לזכות לבנים צדיקים תלמידי חכמים ויראי שמים, ידליק ויאמר בכוונה גדולה ועצומה את תפילת השל"ה הקדוש המסוגלת בכל עת, ומובטח לו שיצליח בחינוך הילדים ויראה ישועות.

חודש אייר

רשב"י הקדוש

הדלקת נר רשב"י הקדוש "כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק" לישועה כללית ופרטית, ידליקו ביום הילולת הרשב"י בל"ג בעומר ועל ידי זה יושפע שפע רב בכל העולמות, להתברך באור התורה והקבלה ויזכו שיתגשמו משאלות ליבם לטובה.

חודש סיון

יונתן בן עוזיאל

סגולת נר התנא הקדוש יונתן בן עוזיאל "שהיו מלאכי השרת מתקבצין סביביו לשמוע דברי תורה מפיו" לפקידת עקרות ולמציאת זיווג, ידליקו לכבוד נשמתו הטהורה ויזכו לזיווג ההגון משורש נשמתם. ונהגו: "סגולה גדולה ליקח קמיע עם עלה מעץ הסמוך לקברו של הצדיק לסגולה וברכה ומובטח לו שיראה ישועות גדולות".

חודש תמוז

רבי מאיר בעל הנס

סגולת נר רבי מאיר בעל הנס, יתן מטבע לצדקה בעת הדלקת הנר ויאמר ג' פעמים בעמידה ובכוונה גמורה "אלהא דמאיר ענני" ומובטח לו שיראה נס גדול בדבר הנצרך לו.

חודש אב

האר"י הקדוש

הדלקת נר האר"י הקדוש ביום ה' באב לכבוד נשמתו הקדושה ויזכו לשפע רב בכל העולמות. ונהגו בסגולה גדולה לטהרה מהאר"י הקדוש זצ"ל: "הרוצה להיטהר ישתה ממי בארה של מרים"

חודש אלול

הבן איש חי

הדלקת נר הבן איש חי להינצל מן המקטרגים והמזיקים ולהגיע מוכנים ליום הדין, ידליק ויאמר: הריני מדליק נר לזכות נשמת רבי יוסף בן אליהו חיים זכותו תגן עלינו. וסגולתו לשפע והצלה מהמזיקים: "יקחו מעט מלח וזעתר שהינו שורש מעלת השפע, ושימו בשקית בארנק או בכיס".

ברכישת הנרות אתם נעשים שותפים עם יד לאחים במצוות פדיון שבויים

לרכישת ערכת הנרות ולהיות שותפים בפעילות 'יד לאחים' השאירו פרטים: